Drámai a jelen, de előre kell néznünk

Az Önkormányzati Minisztérium, a Nemzeti Sportszövetség, a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal szervezésében sportszakmai konferenciát tartottak a Megyeházán „Regionális Sportszakember-képzés” elnevezéssel.

Bardóczy Gábor, az Önkormányzati Minisztérium (ÖM) főosztályvezető-helyettese a sportigazgatás megváltozott gazdasági körülményeiről beszélt, majd Göntér Krisztina, az ÖM szakreferense az Európai Unió által kiírt pályázatokban rejlő lehetőségekről tartott előadást. Belátható időn belül nem lesz sporttal kapcsolatos európai jogharmonizáció, de jelentős pályázati pénzek lehívására ennek ellenére van és lesz is lehetőség (sportolonemzet.hu). A pályázati rendszert a tagállamok működtetik, a benyújtott pályázatoknak minden esetben több nemzetiségű projekteknek kell lenniük, és a sportnak a megvalósítandó célt kell szolgálniuk, tehát a sport nem cél, hanem eszköz.


Göntér Krisztina és Dr. Pintérné Csermák Jolán

Dr. Pintérné Csermák Jolán, könyvvizsgáló a pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi tervezésről és az elszámolási rendszerről beszélt. A szakember kiemelte, hogy a szabályszerű tervezés és a megfelelő szakmai feladatterv elkészítése mellett nem okozhat gondot az elszámolás sem. Tájékozódhatott a hallgatóság a támogatási szerződések tartalmi és az erre épülő elszámolás operatív kérdéseiről is.

Pignitzky Dorottya a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI) képviseletében Pénzügyi támogatások és elszámolások a NUPI rendszerében címmel tartott előadást. A szervezet nemcsak pénzügyi támogatást, hanem szakmai segítséget (módszertani anyagok, sporttudományos vizsgálatok, továbbképzések) és természetbeni támogatást (sportruházat, sportszerek, táplálék-kiegészítők) is nyújt az utánpótlás korú sportolók számára. Az előadó kitért az elszámolási kötelezettségekre és a típushibákra is.

Grundmann Béla, informatikus a sportban rejlő infokommunikációs lehetőségekről beszélt. Minden szervezetnek, így a sportegyesületeknek és szövetségeknek is szélesíteni kell a kommunikációs csatornákat, szükségük van informatikai és kommunikációs stratégiára, mely a hatékony működés szempontjából elengedhetetlen. Beletekintést nyerhetett a hallgatóság több, dinamikusan fejlődő internetes portál céljaiba és eszközrendszerébe, mint pl. a kolyokkezi.hu és a sportinnovation.hu.


Grundmann Béla és Györfi János

Györfi János, a Nemzeti Sportszövetség képviseletében a sportszakember-képzés modern útjairól tartott előadást. Elmondta, hogy hiányzik az új oktatási rendszer, a bolognai folyamat őszinte elemzése, ami a fejlődés egyik legnagyobb gátja. Össze kell kapcsolni a sportot és a tanulást, a megszerzett tudást pedig alkalmazni kell tudni. A sportszövetség a legerősebb hazai szervezet létrehozásán dolgozik a Nemzeti Sportinformációs Rendszeren keresztül. A sporttámogatásokkal kapcsolatban Györfi János elmondta, hogy fel kell mérni a szponzorok attitűdrendszerét, és indikátorokat, mutatókat kell készíteni a sikeres együttműködés érdekében. A sportszövetség a sportszakember-képzés területén kísérleti modelleket dolgoz ki, és a közeljövőben videokonferenciákat szervez a témában.

Mocsai Lajos, mesteredző a magyar sport társadalmi helyzetének elemzését azzal a gondolattal kezdte, hogy a múltbéli döntéseink határozzák meg a jelenünket, ebből kell tehát tanulnunk. Ma Magyarországon mód és lehetőség van arra, hogy az iskolában ellehetetlenítsék a sportot. Az állami szabályozás mellett a sportszakember-képzésben is jobban kellene szabályozni a bemenetet és a kimenetet egyaránt. Míg Svédországban és Finnországban a lakosság 70 százaléka sportol rendszeresen, a nyugat-európai átlag pedig 61 százalék körül van, addig hazánkban ez az arány 25-28 százalék között mozog, és ráadásul csökkenő tendenciát mutat. Mocsai Lajos szerint tudatosítani kell azt, hogy a sport a minőségi élet eszköze, és a sporttevékenység segíti az agyi tevékenységet, ezáltal a gyerekek tanulmányi eredményére is pozitív hatással van. A mesteredző számos elgondolkodtató statisztikai adattal érzékeltette a magyar lakosság drámai egészségügyi állapotát, és felhívta a figyelmet arra, hogyha az emberek nem építik be az életükbe a sportot, akkor csak idő kérdése, hogy mikor roppan össze az ország.


Mocsai Lajos és Dr. Szacsky Mihály

Az előadássorozat zárásaként Dr. Szacsky Mihály egy harmincéves kutatómunka eredményéről beszélt, a somatoinfra segítségével mérhetővé váltak az anyagcsere-folyamatok. A mérések kapcsán elmondta, hogy nem az a fontos, hogy mit és mivel mérünk, hanem a mérési eredmények információtartalma. A szakember szerint tisztában kell lennünk azzal, hogy mekkora a korunknak megfelelő terhelés, és felhívta a figyelmet arra, hogy a wellnessben kevés a jó szakember, ezért egy tortúra sokszor többet árt, mint használ. Egy különös információ is elhangzott: az emberi szervezetet érő sugárzások 95 százaléka orvosi eredetű sugárterhelés (pl. röntgen), ezért az orvoslásnak éves szinten nyilván kellene tartania a betegeket ért összsugárzás mértékét.

A program végén Csik Ferenc, megyei sportigazgató megköszönte a felkért előadók munkáját, majd összefoglalta néhány mondatban a konferencia tanulságait. Észre kell venni a lehetőségeket, élni kell velük, és hatékonyabban kell végezni a munkát. Meg kell felelni a mostani viszonyoknak, és előre kell nézni.