Jelentős átalakulások jellemezték

A Veszprém sporttörténete című könyv ötödik része egy változásokkal és rivalizálásokkal teli időszakot dolgoz fel.

Dr. Sipőcz József decemberben megjelenő kötete – az első négy résszel együtt - Veszprém város sporttörténetének első száz évét dolgozza fel. A szerző nem a politikai korszakokat, hanem a sporttörténeti szempontokat figyelembe véve az 1957 első felétől 1969 teléig terjedő időszakot mutatja be az ötödik részben. Az előbbi időponthoz köthető az egyetemi labdarúgó csapat feljutása az NB II-be, az utóbbihoz a BVTC megalakulása.

A rivalizálásokkal és botrányokkal teli időszakban jelentősen átalakultak a veszprémi sportegyesületek, fúziók és megszűnések sorozata volt megfigyelhető. A könyv feldolgoz sportolói és edzői sorsokat, és beszámol a legjelentősebb sportágak eredményeiről is.

A városi sportbizottság által is támogatott kötet decemberben jelenik meg, a korábbiakhoz hasonlóan a Belvárosi Üzletházban található könyvesboltban juthatnak hozzá az olvasók. A megjelenés apropóján röviden bemutatjuk az első négy kötet tartalmát, melyekhez még szintén hozzájuthatnak az érdeklődők.

Veszprém sporttörténete

Az első kötet 1997-ben jelent meg, ekkor a szerző már 20 éve foglalkozott Veszprém város testnevelés- és sporttörténetének kutatásával. Az 1867-1918 közötti időszak felöleli a dualizmus korától az első világháború végéig terjedő veszprémi sportéletet, mely a kiegyezést követő egyesülési szabadságnak köszönhetően lendült fel. Érdekesség, hogy a könyv taglalja városunk sportjának előtörténetét is, az időrendi táblázat első bejegyzése Vencel párviadala Koppánnyal (997).

A második rész a két világháború között (1918-1945) kialakult és megerősödött veszprémi egyesületi életet mutatja be, amikor az izgalmas sportversenyek hatására megteltek a lelátók. A szervezett munkásság – így a munkássport – hiányában a társadalmi sportegyesületekben sportoltak az emberek. A társadalmi összefogás a sportban is megmutatkozott, Veszprémben kiváló sportvezetők dolgoztak, és neves sportolók számos országos és nemzetközi sikert értek el.

A harmadik kötet a második világháború ideje alatt (1945-1948) zajló sportélet mellett a két világháború közötti időszak változatos sporttörténetével is foglalkozik. Bemutatja a legjelentősebb veszprémi sportegyesületeket, a párttörekvéseket, és a politikának áldozatul esett egyesületeket, akiknek vezetői „helytelen politikai nézeteket” vallottak. A korszak két meghatározó egyesülete a VTC és a VVSE volt, ezért a két klub történetéről részletes leírást találunk a könyvben.

A negyedik rész a veszprémi sporttörténet 1948 és 1957 közötti időszakát dolgozza fel, mely időszakban új alapokra került a sport és a testnevelés a két munkáspárt 1948-as egyesülésével (Magyar Dolgozók Pártja). Az országos tendenciához hasonlóan Veszprémben is új egyesületek alakultak, illetve politikai megfontolásból összeolvadtak egymással. A tárgyalt időszak időbeli közelségével egyre több részletet tudhatunk meg egyesületeink életéről.