Növelni kell a sportaktivitást!

A „SportTudás Egyeteme” címmel országos sportszakember továbbképzési videokonferenciának adott otthont a Pannon Egyetem.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem győri Apáczai Csere János Karával közösen, vitavezető helyszínként közreműködtek a Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézetének oktatói. A Veszprém Megyei Sporttanács társszervezésében megvalósuló videokonferenciába 9 hazai felsőoktatási intézmény kapcsolódott be, valamint a Nemzeti Sportszövetség honlapján, élőben követhették figyelemmel az eszmecserét az érdeklődők.

Dr. Hédi Csaba, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség főtitkára a felsőoktatás sportjának jelenéről, problémáiról és irányairól beszélt, majd Prof. Dr. Takács Péter, a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektor-helyettese az egyetemi – főiskolai sport helyzetét, jövőképét mutatta be a saját, vagyis egy intézmény és sportkör vezető szemével.

Gyömörei Tamás, a Széchenyi István Egyetem Testnevelés és Sportközpontjának vezetője „Az egyetem sportja, a város sportja” címmel tartott előadást. Ma, Magyarországon a sportélet finanszírozásában a legnagyobb szerepet az önkormányzatok töltik be, amin változtatni kell. A megvalósult sportlétesítmény beruházások és fejlesztések után számtalan esetben a fenntartás óriási problémát jelent. A tulajdonviszonyok és a finanszírozás szempontjából is célszerű lenne tisztán egyetemi sportot létrehozni, ami akár külön egyetemi bajnokságokat is jelenthet.

Bácskai Sándor, a Pannon Egyetem Testnevelés és Sport Intézetének igazgatója bemutatta a Pannon Egyetem testnevelési rendszerét. A hallgatók a kötelező testnevelést – az alapszakokon 4 félév – teljesíthetik egyetemi tanórákon és foglalkozásokon, valamint külső sportegyesületeknél. Képesítéssel rendelkező, önkéntes hallgatók kiscsoportos foglalkozásokat tartanak. Az egyetemen az élsportot a VESC képviseli 600-700 sportolóval, akik a klubot és az egyetemet képviselik a különböző versenyeken és bajnokságokban.

Edvy László, egyetemi tanársegéd „Az egészségtudat fizikai aktivitása, megalapozó fejlesztése a hallgatók körében” címmel tartott előadást. Felhívta a figyelmet arra, hogy a fizikai inaktivitás a mortalitási faktorok közül a dohányzás mellett az élen áll. Az egészségtudat nincs olyan szinten, hogy a hallgatók önállóan tudjanak saját maguk számára egészségmegőrző programot alkotni. A Pannon Egyetemet támogató cégek magas fizikai aktivitást várnak el az egyetemről kikerült hallgatóktól, ezeknek az elvárásoknak meg kell felelni. Az egyetem hallgatóinak egészségtudatának és életminőségének kérdőíves vizsgálata folyamatban van, erre építve akarják a meglévő kurzusokat fejleszteni, melyek elsősorban a fizikai aktivitás növelését célozzák meg.

Györfi János, a Nemzeti Sportszövetség stratégiai főtanácsadója összegezte a konferencia tanulságait, és hangsúlyozta, hogy a magyar sportra ne egy nagy problémahalmazként tekintsünk, hanem egy olyan hálózatra, amelyben kölcsönös információ- és erőforráscserével előrébb lehet lépni.