A VEDAC egysége a legfontosabb

Szülői értekezlet keretében adott tájékoztatást a VEDAC a személyi változásokat érintő kérdésekről. Az eseményen résztvevő szülők és sportolók támogatásukról biztosították a VEDAC-ot, a tájékoztatást követően az ügyben kérdés nem hangzott el.

Nagy örömünkre szolgál, hogy kiváló edző kollégáink – Esső András, Koós-Hutás László, Kungl József, Mozsdényi Dávid, Orbán Éva, Páli Viktor, Szemán János, Vati-Pálfi Ivett, Zentai Tibor –, valamint több, a jelen és a jövő sikereit biztosító sportoló – köztük Orbán Éva, háromszoros olimpikon, magyar csúcstartó kalapácsvető – is részt vettek az eseményen.

Az elmúlt időszak történéseiről a leggyakrabban feltett kérdések megválaszolásával ismertetjük a VEDAC álláspontját:

Miért döntött úgy a klub, hogy nem hosszabbít szerződést Tóthné Stupián Anikóval?

Az edzőnő klubunk számtalan sikeres versenyzőjének felkészítője volt, és ma is erőn felül teljesít. A körülmények azonban az elmúlt időszakban megváltoztak, és a bő egy évtizede autonómiára törekvő edzőnő többször kinyilvánította, hogy önállóan képzeli el a jövőt. Az utóbbi időben már nem számíthattunk szakmai közreműködésére a sportrendezvények megszervezésében, és az idén bevezetett közös utánpótlás-nevelési koncepció végrehajtásából is ki kívánt maradni, megromlott a kapcsolata klubon belül nemcsak a vezetőséggel, hanem az edző kollégákkal is. Minden felvázolt alternatívára, mely a vezetőség részéről a hosszú távú együttműködést célozta, az edzőnő nemet mondott. Természetesen az önállósodást a klub vezetése - az edzőnő szakmai érdemeire való tekintettel - akceptálta mindaddig, amíg ő egy saját sportegyesület létrehozását nem kezdeményezte. A nyár végén létrejött sportegyesület létrehozásáról a klubvezetés utólag értesült, ennek ellenére igyekeztünk tisztázni a VEDAC-al való kapcsolatát, ám a helyzetet nem sikerült megnyugtatóan rendezni. Minden előzményt és körülményt figyelembe véve az a döntés született, hogy a VEDAC hosszú távú egysége érdekében nem hosszabbítjuk meg Tóthné Stupián Anikó edzői megbízását.

Miért összeférhetetlen a Sportolj Velünk Sportegyesület és a VEDAC?

A két klub céljai, tevékenysége, célcsoportja, működési területe erős átfedésben van. Az SVSE csak a szabadidősport tevékenységével 12 pontban sérti a VEDAC stratégiáját. A jelenleg is aktív szabadidősport tevékenységünk egy része már kiszervezésre került Tóthné Stupián Anikó által, és fennáll a veszélye, hogy a stratégiai célként is megfogalmazott szabadidősport tevékenység fejlesztésében akadályt fog jelenteni az SVSE tevékenysége.

Valótlan az az állítás, hogy az SVSE nem kíván külön, a versenysportban érdekelt bárminemű szakosztályt létrehozni. Az SVSE alapszabálya tartalmazza az alábbi célokat, tevékenységeket is:
„az edzés és versenyzés biztosítása mindazokban a sportágakban, amelyekre a tagok jól szervezett csoportjai igényt tartanak, és amelyeknek a személyi és sportlétesítményi feltételei meg vannak, vagy megteremthetők, a rendszeres, tervszerű, szervezett edzések, alap- és élsport szintű versenyzés, edzőtáborozás feltételeinek biztosítása, a sportegyesület jövőjét meghatározó utánpótlás nevelés, tehetségek kiválasztása és gondozása, az igényeknek és feltételeknek megfelelő szintű edzésmunka hazai és nemzetközi versenyeken való szereplés biztosítása, a szabadidősport és élsport differenciált fejlesztése.”

A fentiek megerősítik Tóthné Stupián Anikó önállósodási törekvéseit, melyről az edzőnő 2017. december 14-én, a Vehirsport.hu-nak adott interjújában is elismert: „Szabadidősporttal kapcsolatos egyesületet hoztam létre, aminek semmi köze nem volt az atlétikához. Tény és való, hogy egérutat láttam benne, de én továbbra is azt az utat kerestem, hogy a sportolóimmal a VEDAC kötelékein belül dolgozhassak – tette hozzá.”

Fontos kiemelni, hogy az SVSE megalapítása (létesítő okirat kelte: 2017. augusztus 15.) és a kiválás szándéka hónapokkal korábbra datálható, mint az edzőnő szerződése meg nem hosszabbításáról született döntés. (2017. december 13.)

Nem lett volna más megoldás a problémára?

A kialakult helyzetben sajnos a VEDAC vezetése számára nagyon leszűkült a mozgástér, hiszen az edzőnő olyan lépéseket tett, ami veszélyként jelent meg a klub egységének és integritásának a megőrzésére nézve. A kialakult helyzetben, a közös stratégiánk megvalósíthatósága, a klub több mint 200 sportolójának, 9 edzőjének érdekeit szem előtt tartva és megvédve, az edzőnőnek új szerződést ajánlani rosszabb vezetői döntés lett volna, mint meg nem hosszabbítani.

Hogyan tovább? VEDAC vagy SVSE?

Megkezdődtek a tárgyalások az élversenyzőkkel, de természetesen szeretnénk, ha a csoportból minél többen a VEDAC versenyzői maradnának. Ennek kapcsán szeretnénk minden kétséget eloszlatni és megerősíteni minden kedves tagunkat és támogatónkat, hogy az edzések zavartalansága és a szakmai munka folyamatossága biztosított az egyesületünkben. A döntésben érintett élversenyzők számára a VEDAC az új helyzetben is valós alternatívát kínál, és mindent megteszünk, hogy a VEDAC minden sportolója számára ez az időszak zökkenőmentesen és a lehető legnyugodtabb mederben teljen el.

Minden, átmenetileg edző nélkül maradt sportolónak szeretnénk megnyugtató megoldást biztosítani. A 13 év alatti gyerekek Esső András és Vati-Pálfi Ivett csoportjaiban tudnak tovább atletizálni. 13 éves kortól a VEDAC közép-, hosszútáv futó szakágában két kiváló edző kolléga áll a sportolók rendelkezésére: Szemán János, aki magyar bajnok, érmes és helyezett sportolók nevelője, olimpikon tanítvánnyal is rendelkezik, valamint Koós-Hutás László, aki olimpikon, világversenyeken eredményesen szereplő atléták nevelője, sportolói és edzői pályafutását Tóthné Stupián Anikó is nála kezdte. Amennyiben a megnövekedett létszám indokolttá teszi, további csoportok indítását, szükség esetén új edző(k) foglalkoztatását is vállaljuk. Egri-Németh Eszter jövőbeni szerepvállalásáról is tárgyalást kezdeményeztünk. A megfelelő csoport kiválasztásában a felkészültségi szint, az egyéni élethelyzet alapján Török Krisztián szakmai igazgató is a sportolók, szülők rendelkezésére áll.

Bár minden sportolónkat szeretnénk megtartani, de elfogadjuk, ha az SVSE-be szeretnének igazolni. A szülők és a sportolók döntésük meghozatalakor azonban érdemes figyelembe venni a személyi feltételeken túl az infrastrukturális és egyéb feltételeket is. Az SVSE-nek meglehetősen szűk lehetőségei vannak a létesítmény- és eszközhasználat terén. Az atlétikai létesítményeket a VEDAC hétköznapokon 9:00-12:00 és 15:00-19:00 között bérli, a futófolyosót 19:00-20:30 között más bérlők használják, így az SVSE csak a köztes időben vagy késő este tudja bérelni a létesítményeket. A létesítményekben tárolt eszközök szinte kivétel nélkül a VEDAC tulajdonát képezik, így azokat az SVSE nem használhatja. Az erősítő teremben a más bérlők által elhelyezett eszközök kivételével minden a VEDAC tulajdona, vagy ő kapta tartós használatra, így az SVSE ezeket sem tudja használni. A Magyar Atlétikai Szövetség Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási szabályzatában foglaltak szerint az SVSE-nek nevelési költségtérítést kell fizetnie az átigazolt sportolók után. A VEDAC-ot stabil pénzügyi háttér, átgondolt gazdálkodás jellemzi, ami jelentős részben köszönhető támogatóinknak. A sportolóknak és a szülőknek érdemes figyelembe venni azt, hogy milyen feltételrendszert tud a két klub biztosítani.

Bízunk abban, hogy sportolóink minden szempontot mérlegelve, reális és átgondolt döntés fognak hozni, ami a sikeres felkészülés jövőbeli záloga. A VEDAC vezetése kész elfogadni, azt is, ha a versenyzők a klub számára nem kedvező választ fognak adni.

Hogyan képzeli el a VEDAC a jövőt?

A jövőben a VEDAC vezetősége szeretne a sportolóira, edzőire és a közösen megfogalmazott célokra koncentrálni. 2016. májusában egy hosszú előkészítési folyamat eredményeként a VEDAC Küldött Közgyűlése egyhangúan elfogadta a VEDAC stratégiáját, melynek végrehajtását megkezdtük, több eleme már fejlődési pályán áll, azonban a következő évtől még koncentráltabban szeretnénk a megvalósításon dolgozni. A stratégiánkban megfogalmazott küldetésünk, jövőképünk és stratégiai céljaink:

Küldetésünk
Célunk egy olyan sportolókból, edzőkből, önkéntesekből álló megbecsült közösséget létrehozni, mely hazai és nemzetközi sportsikerek által növeli Magyarország és Veszprém hírnevét, valamint támogatja az egészséges életmód, a rendszeres sportolás szeretetét városunkban és vonzáskörzetében. A célok megvalósítása közben alapértékként tekintünk a becsületességre, a bizalmi alapú együttműködésre, a kölcsönösen előnyös megállapodások keresésére.

Jövőképünk
A VEDAC jövőképe, hogy megerősíti pozícióját, mint első számú hazai atlétikai klub és városunk legeredményesebb egyéni sportegyesülete, kiemelkedő nemzetközi és hazai sporteredményekkel, folyamatosan megújuló versenyek és szabadidősport rendezvények szervezésével, példaértékű sportszakember képzéssel, utánpótlás neveléssel, értékalapú közösség működtetésével, stabil, átgondolt gazdálkodással, egy európai színvonalú sportlétesítményben. A VEDAC egy magas presztízsű sportklub, egy országos hírű, ismert márkanév, mely eredményes sportolókkal, elégedett tagokkal, elismert edző csapattal, erős támogatói körrel, nagy létszámú önkéntes bázissal rendelkezik.

Stratégiai céljaink
Stratégiánkban leírt szempontrendszerek alapján az alábbi stratégiai célokat fogalmaztuk meg a 2016 és 2020 közötti időszakra:
- nemzetközi szinten eredményes élsport tevékenységünk fenntartása és fejlesztése
- VEDAC Dobóakadémia magas szintű pozícionálása
- futó és az ügyességi szakágunk fejlesztése
- Veszprém városának húzó sportága, kiemelt sportegyesülete maradni
- tömegbázisunk növelése, szakágaktól független utánpótlás-nevelés és a szakágak közötti átjárhatóság biztosítása
- a stadion atlétikai létesítményeinek felújítása
- a VEDAC működésének minél szélesebb körű mérhetővé tétele
- az anyagi és humán erőforrások növelése
- támogatói körünk kiterjesztése, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködések létrehozása
- szabadidősport tevékenységünk fejlesztése, piaci alapon történő működtetése
- a VEDAC társadalmi szerepvállalásának kiterjesztése, az önkéntesség ösztönzése
- a VEDAC hatókörébe tartozó lakosság életminőségének, egészségi állapotának javítsa
- együttműködésünk kiszélesítése a Pannon Egyetemmel
- együttműködési lehetőségek kiterjesztése intézményekkel, civil szervezetekkel, a gazdasági szféra szereplőivel

Kérjük a VEDAC sportolóit, edzőit, szimpatizánsait, hogy a jövőben közösen, egységesen dolgozzunk e nemes célok megvalósítása érdekében!

Köszönettel:

a VEDAC vezetősége