Meghívjunk egy pizzára?

Válaszd ki a kedvenc pizzádat az Oli e Gino Pizzéria és Étterem étlapjáról, 30 db pizza keresi gazdáját!

Az Oli e Gino Pizzéria és Étterem jóvoltából hat hónapon keresztül, havonta 5 db pizzát sorsolunk ki. Nincs más dolgod, mint megadni a neved, e-mail címed, és kiválasztani a legördülő menüből azt a pizzát, amit szeretnél megnyerni.

A játék fordulóit minden hónap 20-án, 16:00-kor lezárjuk, a sorsoláson az addig regisztrált játékosok vesznek részt. A fordulók lezárását követően a játékot újraindítjuk, a regisztrációkat töröljük. Egy regisztráció egy fordulóra érvényes, de minden játékos részt vehet mind a hat fordulóban. Egy játékos a játék folyamán összesen két alkalommal nyerhet. A regisztrációhoz a megjelenő adatok kötelező megadásán túl a Játékszabályzat feltételeinek elfogadása szükséges.

Egy játékos csak egy e-mail címmel regisztrálhat. A nyerteseket minden esetben a regisztrációkor megadott e-mail címen értesítjük. A nyertestől e-mailben egy jelszót fogunk kérni, amit a nyeremény átvételénél az Oli e Gino Pizzéria és Étteremben kell bemondani, a nyeremény jogosulatlan átvételének kizárása céljából. Amennyiben a nyertes a neki küldött üzenetre 10 munkanapon belül nem válaszol – függetlenül attól, hogy a neve a Hajráveszprém.hu oldalon a sorsolást követően megjelenik - nem jogosult a nyereményre. A nyereményt az értesítést követő 30 munkanapig át kell venni, a határidőn túl a nyeremény nem vehető át.

A nyertesek nevét a sorsolást követően a honlapon és Facebook oldalunkon is közzétesszük.

Szóval, meghívjunk egy pizzára?

 

Margaréta paradicsomszósz, sajt

Salami szalámi, sajt

Prosciutto sonka, sajt

Kolbászos kolbász, sajt

Articsókás tenger gyümölcsei, articsóka, sajt

Bolognai bolognai húsos ragu, sajt

Prosciutto-kukorica sonka, kukorica, sajt

Berita tejföl alap, sonka, gomba, hagyma

Tejfölös

Funghi gomba, sajt

Négy sajtos mozzarella, füstölt, camembert, trappista

Prosciutto-salami sonka, szalámi, sajt

Prosciutto-fungi sonka, gomba, sajt

Giovanni sonka, szalámi, gomba, sajt

Salami-funghi szalámi, gomba, sajt

Szalonna-prosciutto-funghi szalonna, gomba, sonka, sajt

Papa gomba, szalonna, fokhagyma, pepperóni, sajt

Mama szalonna, kolbász, hagyma, pepperóni, sajt

Mesi kolbász, gomba, főtt tojás, sajt

Prosciutto-kolbász-salami sonka, kolbász, szalámi, sajt

Ungerese kolbász, szalonna, hagyma, sajt

Vegetáriánus gomba, zöldség, olivabogyó, sajt

 Oli e Gino Pizzéria és Étterem étlapja

Hajráveszprém.hu és Oli e Gino Pizzéria és Étterem nyereményjáték - játékszabályzat
(továbbiakban: Játékszabályzat)

1. Játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a Néró Sport Kft. által üzemeltetett http://www.hajraveszprem.hu weboldalon futó „Meghívjunk a kedvenc pizzádra az Oli e Ginoban?” (továbbiakban: Játék) nyereményjátékra az alábbi feltételekkel:

2. A játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet felhasználó természetes személy, aki a http://www.hajraveszprem.hu oldalon regisztrál a Játékra (továbbiakban: Játékos).

A Játékban nem vehetnek részt a Néró Sport Kft. tulajdonosai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Felhasználó a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

-A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Játék leírása, menete, időtartama

A Játékban a Játékosok a http://www.hajraveszprem.hu oldalon, az alábbi adatok megadásával tudnak részt venni:
- Nevem
- e-mail címem
- Kedvenc Ginos pizzám (legördülő menüből kiválasztva)

A Játék hat hónapon keresztül tart, minden hónapban öt nyertest sorsolunk ki. Egy játékos csak egy e-mail címmel regisztrálhat. A játék fordulóit minden hónap 20-án, 16:00-kor lezárjuk, a sorsoláson az addig regisztrált játékosok vesznek részt. A fordulók lezárását követően a játékot újraindítjuk, a regisztrációkat töröljük. Egy regisztráció egy fordulóra érvényes, de minden játékos részt vehet mind a hat fordulóban. Egy játékos a játék folyamán összesen két alkalommal nyerhet.

Fordulók zárása:
1. 2011. december 20. 16:00
2. 2012. január 20. 16:00
3. 2012. február 20. 16:00
4. 2012. március 20. 16:00
5. 2012. április 20. 16:00
6. 2012. május 20. 16:00

4. Jelentkezés a játékra

A Játékra történő jelentkezéshez az oldalon megjelenő kötelező adatok megadásával regisztrálni kell a http://www.hajraveszprem.hu oldalon. A regisztrációhoz a megjelenő
adatok kötelező megadásán túl a Játékszabályzat feltételeinek elfogadása szükséges.

A jelentkezéssel a Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Hajráveszprém.hu saját marketingtevékenysége céljából történő bármely módú felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

5. Nyeremények, nyertesek

A Játék mind a hat fordulója után, fordulónként 5 fő, összesen 30 fő nyertest sorsolunk ki. A nyertesek a regisztráció során kiválasztott, 1 db pizzát nyernek, melyet az Oli e Gino Pizzéria és Étteremben, személyesen fogyaszthatnak el.

6. Sorsolás

A sorsolások egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történnek. Pótnyertest abban az esetben sorsolunk, ha a nyertes valamilyen oknál fogva nem jogosult a nyeremény átvételére vagy a megadott határidőn belül nem jelentkezik a nyereményéért.

Sorsolások:
1. 2011. december 20-25.
2. 2012. január 20-25.
3. 2012. február 20-25.
4. 2012. március 20-25.
5. 2012. április 20-25.
6. 2012. május 20-25.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben a regisztrációkor megadott e-mail címen értesítjük. A nyertestől e-mailben egy jelszót fogunk kérni, amit a nyeremény átvételénél az Oli e Gino Pizzéria és Étteremben kell bemondani, a nyeremény jogosulatlan átvételének kizárása céljából. Amennyiben a nyertes a neki küldött üzenetre 10 munkanapon belül nem válaszol – függetlenül attól, hogy a neve a Hajráveszprém.hu oldalon a sorsolást követően megjelenik - nem jogosult a nyereményre.

8. Nyeremények átvétele

A nyereményt – a regisztráció során kiválasztott pizzát – a 7. pontban leírtak szerint az Oli e Gino Pizzéria és Étteremben lehet átvenni és elfogyasztani, a nyertes nevének és a jelszónak a bemondásával. A nyereményt az értesítést követő 30 munkanapig át kell venni, a határidőn túl a nyeremény nem vehető át. A játék szervezőjét e körben semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremény készpénzre nem váltható.

9. A Néró Sport Kft. felelőssége

A Néró Sport Kft. kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a nyertes részére e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből. Néró Sport Kft. kizárja felelősségét a más nevében történő Játékban részvétellel, a nyeremény átvétele során a más általi átvétel miatt felmerülő igénnyel kapcsolatosan.

10. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A játék során szolgáltatott személyes adatokat a Néró Sport Kft a nyertesek megállapítása és a nyeremények átadása, valamint marketing célú megkeresések, hírlevelek kiküldése céljából kezeli és dolgozza fel, amelyhez a Játékos a játékban való részvétellel feltétel nélkül hozzájárul. Az adatkezelés során a Néró Sport Kft maradéktalanul betartja az adatvédelmi törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A Néró Sport Kft fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.

11. Egyéb

Néró Sport Kft. fenntartja a jogot jelen szabályzat bármely pontjának vagy egészének megváltoztatására, ha azt technikai, kereskedelmi jellegű vagy a nyilvánosság részéről felmerülő okok megkövetelik. A szabályzat esetleges módosítása a www.hajraveszprem.hu oldalon lesz megtekinthető.

Veszprém, 2011. november 16.