Aggasztó magyar sportolási szokások

Az év első sportbizottsági ülését követően bemutatták Dr. Sipőcz József legújabb sporttörténeti könyvét.

A Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága keddi ülésén állást foglalt a Stadion Kft. új ügyvezetőjének személyéről. Nagy Andrea tájékoztatása szerint a jelenlegi ügyvezető, Németh Ferenc megbízatása január 31-én lejár, így új vezetőt kellett keresni a Kft. élére. A város és az egyetem közös választása Tóthné Stupián Anikóra esett, akit elsősorban az atlétikához köthető szervezőmunkájának és elhivatottságának köszönhetően tartottak alkalmasnak a feladatra.

Tóthné Stupián Anikó röviden összefoglalta elképzeléseit: elsősorban a pályázatokban, a rendezvények számának növelésében és gazdaságos szerződések kötésében látja a Kft. gazdasági problémáinak megoldását. Ugyanakkor jelezte azt is, hogy a tulajdonosok – a város és az egyetem – többletfinanszírozására is szükség lesz a gazdaságos működtetéshez. A bizottság tagjai először szóban, majd szavazás formájában is támogatásukról biztosították a jelöltet, így a soron következő közgyűlésen meg is választhatják az új ügyvezetőt.

A második napirendi pontban a veszprémi sportolási szokásokról, lehetőségekről és a sportlétesítmények kihasználtságáról készített tanulmányt tárgyalta a bizottság. Dr. Hudvágner Tamás, elnök kiemelte, hogy sportaktivitásban hazánk jóval az Európai Unió átlaga alatt van, viszont Veszprém esetében egy kicsit árnyaltabb a helyzet, hiszen városunk az országos viszonylatban az elsők között foglal helyet.

Németh Károly szerint a sportolási lehetőségek bővítése és a körülmények javítása céljából az egyesületeknek jóval többet kellene pályázniuk, amihez az önkormányzat is adhatna segítséget. Nagy Piroska hozzáfűzte, hogy az egyesületeknek is pontos tájékoztatást kéne adniuk az önkormányzat felé arról is, hogy milyen pályázatokban, milyen eredménnyel vesznek részt, mert ennek ismeretében tud az önkormányzat hatékonyan segíteni. Nagy Piroska arról is beszélt, hogy egy pontos felmérést szerettek volna készíteni a veszprémi testkultúra helyzetéről, de idő hiányában nem volt alkalom a pontos analízisre, ennek ellenére ezt a témát prioritásban kell tartani.

Gyimesi Károly szerint az óvodától az iskoláig kell megteremteni a gyerekekben a sportolás alapjait, hiszen ha ebben az életkorban nem alakul ki bennünk a sportolásra vonatkozó igény, akkor később már nem is fog. Éppen ezért a szülők felé történő propagandát kell erősíteni, és érdekeltté kell tenni őket, hogy a gyereküket sportoltassák. Szolnoki Pál ehhez hozzátette, hogy jelenleg sok szülő még hozzá is segíti a gyereket ahhoz – pl. a testnevelés órák alóli felmentéssel -, hogy ne sportoljon.
Dr. Hudvágner Tamás szerint a XXI. század nem a sport évszázada, a gyerekeket és a szülőket úgy lehetne motiválni, ha a sport egy lehetséges életpályát jelentene.

A harmadik napirendi pontban egy rövid tájékoztatást kapott a bizottság a 2012-re tervezett veszprémi Tájkerékpár VB-ről, amit egy négyéves versenysorozat előz meg. A bizottság üdvözölte és támogatta a kezdeményezést.

A bizottsági ülést követően bemutatták Dr. Sipőcz József legújabb sporttörténeti kötetét, mely Veszprém sportéletének az 1957-1969 közötti időszakát dolgozza fel. Szolnoki Pál rövid felvezetése után a szerző beszélt a könyv tartalmáról és a szerkesztési elvekről.

- Rendkívül nehéz volt összeállítani ezt a kötetet, hiszen – mondhatom szerencsére – sokan élnek még ebből az időszakból, és senkit sem szerettem volna megsérteni azzal, hogy kihagyom a könyvből. A forradalmat követően egy viszonylag eredménytelen veszprémi sporttevékenység után megindult a fejlődés, mely komoly eredményeket hozott. Szükség szülte és előre megtervezett fúziók mentek végbe, az első ilyen jellegű egyesület a Haladás Petőfi volt, mely egységbe tömörítette az egyetemistákat és a városi lakosságot. A vívók és a tájfutók jelentették az első komoly, minőségi sportot Veszprémben, majd a női kézilabda, a férfi kosárlabda és a női teke csatlakozott ehhez a táborhoz. A BVTC megalakulásával lezárult időszakot a pártvezetés békjója jellemezte, miközben igazi fanatikus sportemberek vitték a hátukon a veszprémi sportot – mondta Dr. Sipőcz József.

Szolnoki Pál zárszóként elmondta: bízik benne, hogy a könyv lokálpatriotizmusra is neveli az embereket, ezért kérte a testnevelőket és az oktatási intézmények vezetőit, hogy minél több gyerekhez juttassák el a művet.